Комунальний заклад "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів №16 Харківської міської ради Харківської області ім. В.Г. Сергєєва"

 Робота з обдарованими дітьми

ОБДАРОВАНА ДИТИНА

         Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

соціальну – лідерську;

художню – музичну, образотворчу, сценічну;

психомоторну – спортивні здібності;

інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);

академічну – надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;

творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

      Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень.

 

       Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сім’ї

Повага до бажання дітей самостійно працювати      

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів

Надання дитині свободи вибору   

Надання авторитетної допомоги

Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї    

Терпимість до безладдя

Заохочення обдарованої дитини   

Здібність до самоаналізу

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів    

Знання психологічних особливостей обдарованої дитини.

Розуміння їхніх потреб та інтересів

 

Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини

Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.

Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.

Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.

Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

Показуйте дитині цікаві місця.

Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.

Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.

Ніколи не карайте дитину приниженням.

Купуйте дитині книжки за її інтересами.

Привчайте дитину самостійно мислити.

Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

Уважно ставтеся до потреб дитини.

Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.

Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.

Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.

Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

Допомагайте дитині бути особистістю.

Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.

Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.

Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.

 

 КРЕАТИВНІСТЬ ДИТИНИ  ОЗНАКИ ТА РОЗВИТОК

 

Креативна особистість - це особистість, яка має високий ступінь розвитку творчих здібностей, чималий творчий потенціал та нахил до творчої діяльності.  Найголовнішою  креативною  рисою  є  наявність  творчої обдарованості, яка включає високий рівень креативності, багату уяву, інтелект, розвинуте дивергентне мислення (оригінальність, пластичність, продуктивність), творчі здібності до різних видів діяльності. Креативна особистість прагне творчої діяльності, що виявляється у великій потребі творити, неослабному високому інтересі, який домінує над іншими формами спрямованості. Креативна мотивація (бажання творити заради самого процесу творчості) переважає над іншими (матеріальні інтереси, честолюбство), хоча й вони можуть бути значними, особливо прагнення до самовияву, потреба в самоактуалізації.

Особливості мотивації креативної особистості в тому, що вона не зупиняється після вирішення поставленого завдання, а ставить нові.

Креативно обдаровані особистості - не просто новатори, що відкривають щось невідоме суспільству. Для них головне не лише здатність знаходити, пізнавати загальні принципи буття, а й втілювати їх у життя й боротися за них. Оцінка результатів діяльності творчої особистості дослідниками завжди може бути суб'єктивною. Важливо те, що творча особистість створила і як суспільство це використовує.

Показники креативних здібностей

Основними показниками креативних здібностей є швидкість та гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність та сміливість.

 • Швидкість думки - кількість ідей, що виникають в одиницю часу.
 • Гнучкість думки - здатність швидко та без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу, бачити, що інформацію, отриману в одному контексті, можна використати в іншому. Вона забезпечує вміння легко переходити від одного класу досліджуваних явищ до іншого, долати фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від невдалої гіпотези, бути готовим інтелектуально до ризику і парадоксів.
 • Оригінальність - здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних, незвичних рішень. Вона пов'язана з цілісним баченням усіх зв'язків та залежностей, непомітних під час послідовного логічному аналізу.
 • Допитливість - здатність дивуватися, цікавість та відкритість до всього нового.
 • Точність   -   здатність   удосконалювати   або   надавати невизначеності, не лякатися своїх висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією.

 

                Ознаки обдарованої дитини:

 • часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;
 • мають чудову пам'ять, яка базується на ранньому мовленні та абсолютному мисленні;
 • рано починають класифікувати й категорувати інформацію;
 • мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії;
 • можуть займатися кількома справами відразу;
 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ.

Поради батькам, що прагнуть розвивати креативні здібності своїх дітей

1. Не стримувати розкриття потенціальних можливостей психіки.

2. Уникати однобокості в навчанні та вихованні.

3. Не позбавляти дитини ігор, забав, казок, створювати умови для виходу дитячої енергії, рухливості, емоційності.

4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, любові, поваги до себе та інших), оскільки людина, енергія якої пригнічена загальними проблемами, найменше спроможна досягти висот самовираження.

5. Залишайте дитину на самоті й дозволяйте займатися своїми справами. Пам'ятайте: «Якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас».

6. Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до невдач. Уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.

7. Будьте терплячими до ідей, поважайте допитливість, запитання дитини. Відповідайте на всі запитання, навіть якщо вони, на ваш погляд, виходять за рамки дозволеного.

8. Навчати слід не того, що може сама дитина, а того, що вона опановує за допомогою дорослого, показу, підказки.

Отже, створюючи максимально сприятливі умови для розвитку обдарованих дітей, розробляючи і впроваджуючи новий зміст освіти, інтерактивні технології навчання й виховання, створюючи сприятливі умови для самозростання і розвитку творчого потенціалу в дітей, батьки у співпраці з учителями забезпечують гармонійно розвинену творчу особистість