Комунальний заклад "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів №16 Харківської міської ради Харківської області ім. В.Г. Сергєєва"

 Історія школи

Комунальний заклад

"Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 

Харківської міської ради Харківської області імені В.Г. Сергєєва"

 

Рік заснування школи – 1976
 
З 1993 року навчання в школі ведеться українською мовою.

З 1997 року поглиблено вивчається англійська мова з 1-го класу, друга іноземна мова – з 5-го класу.

З 1998 року школа отримала ліцензію як спеціалізована з поглибленим вивченням англійської мови.

 

У 2009 році школа отримала почесну грамоту від міського голови як Краща школа-2009 за значний внесок у розвиток освітньої галузі м. Харкова, інноваційний підхід до навчання, виховання і гармонійного розвитку дітей та учнівської молоді.

 

З жовтня 2015 року згідно з рішенням Харківської міської ради Харківської області 6 скликання від 23.09.2015 № 2014/15 "Про присвоєння почесного імені загальноосвітньому навчальному закладу та його перейменування" Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 Харківської міської ради Харківської області змінила назву на "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів №16 Харківської міської ради Харківської області  імені В.Г.Сергєєва".  

 

За 1976-2020 навчальні роки школу закінчило:
 • із золотою медаллю - 139,
 • із срібною медаллю - 43 учні.

 
Педагогічні інновації та технології в КЗ "ХСШ №16"
Технологія критичного мислення
з 2002-2003 навчального року втілюється в практику роботи вчителями української мови та літератури, зарубіжної літератури, з 2006-2007 навчального року – учителями іноземних мов. Мета: виробити в учнів уміння формувати власну думку, самостійно працювати над вивченням нового матеріалу, приймати рішення, співпрацювати з однокласниками; включає сприйняття матеріалу, аналіз, самостійні висновки, зіставлення їх з протилежними поглядами та думками, розробку системи доказів на підтримання своєї точки зору, обрання та обґрунтування позиції, заснованої на цих доказах.

 

Комунікативна технологія
активно впроваджується вчителями іноземних мов. Мета: використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемних ситуацій. Соціалізація учнів через організацію кооперативного навчання, коли індивідуальні заняття переростають у групові. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів.

 

Технологія ігрового навчання

 

запроваджена в 2006-2007 навчальному році в школі І ступеня з метою усунення авторитарності у стосунках вчителя з учнями, створення особливої атмосфери інтересу, емоційного піднесення, підведення дитини від образного мислення до порогу логіки.

 

Проектна технологія
запроваджена з 2003-2004 навчального року вчителями фізики, математики, хімії. Мета: розвиток пізнавальних умінь та навичок учнів, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, самостійно конструювати свої знання.

 

Школа забезпечує безперервне навчання: школа – заклад вищої освіти

 

Школа тісно співпрацює з:
Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут”,

Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”,

Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди,

Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна,

Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця,

Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.
 
У школі створені всі необхідні умови для всебічного розвитку дітей:
 
створено 42 кабінети, зокрема 2 комп`ютерні класи, сучасний кабінет біології, предмета "Захист України", оновлена спортивна зала; 

 

 
 
 
 
 
   

 

    

 
Працюють музеї трудової та бойової слави, музей імені В.Г.Сергєєва (з 2015 року). З метою виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, мистецтва, спорту, у школі працює мережа гуртків, забезпечуючи при цьому можливості щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву та розвитку її природних здібностей.

Виховання естетичних почуттів і творчих здібностей дітей відбувається на заняттях гуртків вокально-хорового мистецтва, танцювального "ЮКС", естрадно-театрального мистецтва "Родзинка".  
Розвиток спортивних нахилів учнів відбувається на заняттях гуртків з таеквон-до, військово-патріотичного виховання, художньої гімнастики, а також танцювального «ЮКС».

Секцію таеквон-до з задоволенням відвідують близько 50 учнів нашої школи. Під керівництвом учителя фізичної культури Науменко Катерини Вадимівни вихованці посідають призові місця на Всеукраїнських та Міжнародних профільних змаганнях.

 

Участь у дослідно-експериментальній діяльності:
 
Виховна робота Комунального закладу "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міської ради Харківської області ім. В.Г. Сергєєва" спрямована на виконання та реалізацію виховної мети: передати молодому поколінню соціальний досвід, скарби духовної культури народу, його особливості, своєрідність світогляду і на цій основі формувати риси громадянина України. Зміст загальношкільних та індивідуальних виховних заходів спрямований на формування особистісних рис громадянина України, що включає в себе національну самосвідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру.
Виховна робота спрямована на :
 • створення умов для всебічного розвитку та виявлення індивідуальних особливостей учнів;
 • реалізацію Концепції національного та громадянського виховання, виховання національної свідомості, любові до землі, свого народу, збагачення знань про історію, культуру, звичаї, фольклор, традиції українського та інших народів, формування активної громадської позиції;
 • впровадження програми психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку;
 • створення умов для реалізації учнівського самоврядування;
 • робота з дітьми девіантної поведінки та співпраця з управлінням у справах неповнолітніх;
 • виконання концепції ООН про права дитини;
 • реалізація творчих здібностей вихованців та вчителів;
 • виховання екологічно вихованої особистості, людини, що здатна працювати та цінувати працю інших, виховання шанобливого ставлення до довкілля;
 • пропаганда здорового способу життя, залучення школярів до занять фізичною культурою та спортом;
 • виховання естетичного смаку , почуття прекрасного.
 
Шкільне самоврядування