Комунальний заклад "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів №16 Харківської міської ради Харківської області ім. В.Г. Сергєєва"

 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

 

А

Б

1

А

Б

1

 

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

8596

Чи є в закладі (1-так, 0-ні)

Фізкультурна зала

31

1

 

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

Басейн

32

-

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

42

Навчально–дослідна ділянка (арів)

33

-

 

Підсобне господарство

34

-

 

Їх площа (кв.м)

05

2150

Опалення (1 – центральне або власна котельня,

2 – пічне)

35

1

 

Кількість навчальних кабінетів

Математики

06

3

 

Водогін

36

1

 

Фізики

07

1

у тому числі з гарячою водою

37

1

 

Хімії

08

1

Каналізація

38

1

 

Географії

09

1

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

 

Біології

10

1

число посадкових місць у їдальні або буфеті

40

200

 

Української мови і літератури

11

3

у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

-

 

Інших мов і літератур національних меншин

12

-

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

3

 

Іноземної мови

13

4

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей-інвалідів

43

1

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

-

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

1

 

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

16

1

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

11

з них:

потребують капітального ремонту

45

-

 

у тому числі в яких використовується 
операційна система з відкритим кодом

18

10

 

перебувають в аварійному стані

46

-

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

25

Чисельність учнів, які проживають на відстані
більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

-

 

з 
них:

підключено до Iнтернету

20

25

 

не працюють

21

-

у тому числі: 

учнів, для яких організовано підвезення

48

-

 

термін придбання становить понад 5 років

22

25

 

використовуються в управлінсько-господарській
діяльності

23

8

з них за програмою “Шкільний автобус”

49

-

 

учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

-

 

у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1

 

Крім
того,
кіль-
кість

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

6

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

25403

 

планшетів

26

-

 

підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26)

27

1

у тому числі підручників, усього

52

13111

 

інтерактивних комплексів

28

-

з них для: 1-4 класів

53

3589

 

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,
які використовуються у навчальному процесі

29

13

5-9 класів

54

7640

 

10-11(12) класів

55

1882

 

Кількість майстерень

30

-